Nalox är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga före användning.

Hur vet man om man har nagelsvamp? Testa dig själv!

Är du osäker om du har nagelsvamp eller inte? Testa dig här och nu!

Nagelsvamp är väldigt vanligt. Faktiskt är hälften av alla nagelsjukdomar orsakade av nagelsvamp.1 En nagelsvampsinfektion orsakas av en svamp som har trängt in i nageln. Svampinfekterade naglar läker nästan aldrig ut av sig själva och är smittsamma.

Om du får reda på att du har nagelsvamp bör du påbörja behandling så snart som möjligt för att hindra symptomen från att förvärras och från att spridas till andra naglar. Ju tidigare du börjar behandla, desto bättre!

1Thomas J et al. J of Clinical Pharmacy and Therapeutics 2010: 35; 497-519

Nalox testa dig själv

Det här enkla testet består av fyra frågor som gäller de naglar du är orolig för.2

Nagelsvamp är den vanligaste orsaken till nagelproblem. I tidiga stadium är många människor helt ovetande om att de har en infektion då den ofta är helt smärtfri i början, eller så tror de att den kommer att gå över av sig själv. Om man lämnar infektionen obehandlad kan nagelsvampen spridas, orsaka smärta och obehag och till och med göra att nageln faller av.

2Observera att detta test endast ger en indikation och inte ersätter en officiell diagnos från läkare. Du kan uppsöka din läkare för en diagnos.


Testa dig själv:

Dina svar indikerar att du inte är drabbad av nagelsvamp.

Nagelsvamp är den vanligaste orsaken till nagelproblem och drabbar oftast tånaglarna. Många drabbade försöker dölja infektionen eftersom den ofta är fult missfärgad, tjock, spröd och bräcklig. Svamp är tämligen harmlös men om den inte behandlas kan infektionen förvärras och spridas.

nalox box

Nalox är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga före användning.

För att förhindra att infektionen sprider sig till andra naglar eller människor i din närhet är det viktigt att be-handla svampinfekterade naglar tidigt och effektivt, till exempel med ett medel som Nalox. Nalox är en effektiv behandling mot nagelsvamp. Den är lätt att använda, du behöver inte förändra dina rutiner och inte fila ner naglarna.

Du hittar Nalox på ditt närmsta apotek.

Läs allt om Nalox här
Gör testet igen

Observera att detta test endast ger en indikation och inte ersätter en officiell diagnos från en läkare. Du kan uppsöka din husläkare eller fotspecialist för en diagnos.

Du har svarat ja på endast en av de fyra frågorna i detta vägledande test för nagelsvamp. Du kan ha en infektion men innan du påbörjar en behandling rekommenderar vi att du undersöker nageln noga för att utesluta andra orsaker, och/eller att du konsulterar en läkare eller fotspecialist.

För en säker diagnos bör du kontakta din husläkare eller en fotspecialist. En svampinfekterad nagel karaktärise-ras oftast av missfärgningar och förändringar i nagelns struktur. Jämfört med en frisk nagel är den infekterade nagelns tjockare och grövre och går lätt av. Det kan vara svårt att ta hand om en svampinfekterad nagel och ibland smärtsamt. Ibland kan en svampinfektion i en tånagel göra det obekvämt eller smärtsamt att bära skor och en infekterad nagel kan lossna ifrån tån.

nalox box

Nalox är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga före användning.

Om du lider av nagelsvamp kan Nalox vara en lösning. Nalox är en effektiv behandling för svampinfekterade naglar och ger dig dina friska naglar tillbaka.

Du hittar Nalox på ditt närmsta apotek.

Läs allt om Nalox här
Gör testet igen

Observera att detta test endast ger en indikation och inte ersätter en officiell diagnos från en läkare. Du kan uppsöka din husläkare eller fotspecialist för en diagnos.

Baserat på dina svar finns det tecken på infektion men vi kan inte säkert säga om du har nagelsvamp eller inte.

För en säker diagnos bör du kontakta din husläkare eller en fotspecialist. En svampinfekterad nagel karaktärise-ras oftast av missfärgningar och förändringar i nagelns struktur. Jämfört med en frisk nagel är den infekterade nageln tjockare och grövre och går lätt av. Det kan vara svårt att ta hand om en svampinfekterad nagel och ibland smärtsamt. Ibland kan en svampinfektion i en tånagel göra det obekvämt eller smärtsamt att bära skor och en infekterad nagel kan lossna ifrån tån.

nalox box

Nalox är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga före användning.

Om du har en svampinfekterad nagel är Nalox ett effektivt medel som bryter ned de svampceller som vanligen orsakar nagelsvamp, minskar missfärgningar och jämnar ut nagelns yttre lager. Nalox är lätt att använda och ger snabba resultat. 76 % av användarna ser förbättringar redan efter 1 vecka, 92 % efter åtta veckor.* För bästa resultat bör du fortsätta använda Nalox till dess att en helt frisk nagel har vuxit ut. Hur länge du bör behandla beror på hur svår infektionen är men 3-6 månader är ett måste för ett tillfrisknande.

Du hittar Nalox på ditt närmsta apotek.

Läs allt om Nalox här
Gör testet igen

Observera att detta test endast ger en indikation och inte ersätter en officiell diagnos från en läkare. Du kan uppsöka din husläkare eller fotspecialist för en diagnos.

Du har svarat ja på 3 eller 4 frågor i detta vägledande test för nagelsvamp. Utifrån dina svar verkar du lida av nagelsvamp.

Du kan känna igen nagelsvamp på:

  • Missfärgningar i nageln. Missfärgningen börjar oftast i ena hörnet av nageln och kan variera från vitgul till brun och grön.
  • Förändringar i nagelns struktur. Nageln kan bli skör och bräcklig och/eller förtjockad.
  • Nagellossning. Om nageln har varit infekterad med svamp under en längre period finns det risk att den faller av.

Behandla din nagelsvamp i tid för att inte riskera att den förvärras och för att hindra den från att spridas till dina andra naglar. Nagelsvamp kan vara tufft att behandla eftersom infektionen ligger inuti nageln, men ju tidigare du kommer igång med behandlingen desto tidigare får du tillbaka dina friska naglar.

nalox box

Nalox är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga före användning.

Nalox är en unik behandling som kliniskt har bevisats vara effektiv mot nagelsvamp.

Den trippelverkande formulan kommer att;

  • behandla din nagelsvamp
  • normalisera nagelns tjocklek
  • minska missfärgningar av nageln

De estetiska effekterna av behandlingen är ofta synliga efter endast 1 vecka (76 % ser resultat efter två veckor, 92% efter 8 veckor).* Nalox är enkelt att använda då du endast applicerar det en gång om dagen och du behöver inte fila naglarna eller ändra dina rutiner. För bästa resultat fortsätt behandlingen tills en normal nagel har vuxit ut.

Du hittar Nalox på ditt närmsta apotek.

Läs allt om Nalox här
Gör testet igen

*Nalox måste användas i 3-6 månader för att ha avsedd effekt. Nalox är en medicinteknisk produkt. Läs instruktionerna noggrant före användning.

Observera att detta test endast ger en indikation och inte ersätter en officiell diagnos från en läkare. Du kan uppsöka din husläkare eller fotspecialist för en diagnos.

Du har svarat ja på alla fyra frågor och verkar lida av nagelsvamp

Behandla svampinfektionen tidigt så att infektionen inte förvärras och så småningom orsakar att nageln faller av. Ju längre du väntar med behandling desto större är risken att fler naglar smittas eller att du sprider smittan till andra personer. Nagelsvamp kan vara en utmaning att bli av med, men ju tidigare du kommer igång med behandlingen desto tidigare får du tillbaka dina vackra friska naglar.

nalox box

Nalox är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga före användning.

Nalox är en unik behandling som kliniskt har bevisats vara effektiv mot nagelsvamp.

Den trippelverkande formulan kommer att;

  • behandla din nagelsvamp
  • normalisera nagelns tjocklek
  • minska missfärgningar av nageln

De visuella effekterna av behandlingen syns ofta efter endast 1 vecka (76% ser resultat efter 1 vecka, 92% efter 8 veckor).* Nalox är även enkelt att använda då du endast applicerar det en gång om dagen och du behöver inte fila naglarna eller ändra dina rutiner.

Du hittar Nalox på ditt närmsta apotek. 

Läs allt om Nalox här
Gör testet igen

*För bästa resultat fortsätt behandlingen tills en normal nagel har vuxit ut. Detta kan ta åtminstone 3-6 månader. Nalox är en medicinteknisk produkt. Läs in-struktionerna noggrant före användning.

Vänligen observera att detta test endast ger en indikation och inte ersätter en officiell diagnos från en läkare. Du kan uppsöka din husläkare eller fotspecialist för en diagnos.

Tack för att du gjort självtestet!

1: Min nagel är (delvis) missfärgad

2: Min nagel är tjockare än de andra naglarna

3: Min nagel är bräcklig och bryts lätt av

4: En eller flera av mina naglar har fallit av

Nagelsvampsymptom

Nagelsvamp är orsaken till cirka 50 % av alla nagelsjukdomar1. Vilka är symtomen?

Nalox – en trippelverkande nagelsvampbehandling

Nalox behandlar nagelsvamp, normaliserar nagelns tjocklek och minskar missfärgningar på nageln, ofta med synlig förbättring redan efter bara 1 vecka.*

Läs mer
nalox box

Nalox är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga innan användning.