Nalox är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga före användning.

Nalox behandlar naglar angripna av nagelsvamp eller nagelpsoriasis

Nalox är en nagelsvampbehandling med trippelverkande effekt.

Nalox är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga före användning.

Nalox är ett medel mot nagelsvamp som behandlar naglar vilka har drabbats av nagelsvamp eller nagelpsoriasis och som samtidigt förbättrar utseendet på missfärgade och deformerade naglar. Det är kliniskt bevisat att Nalox är effektivt mot nagelsvamp, reducerar missfärgningar och återger naglarna ett friskt utseende.*

Nalox har en fysikalisk antifungal effekt och bryter ned de svampceller som vanligen orsakar nagelsvamp.

Nalox har också en keratolytisk effekt som jämnar ut nagelns yta och tar bort skadad nagelvävnad. Därigenom skapas en tunnare och tåligare nagel utan missfärgningar.

Nalox ökar fuktigheten i nageln, jämnar ut de yttre lagren, förändrar nagelns mikromiljö och förbättrar ytskiktet. Genom att binda fukten i nageln skapar Nalox en starkare och mer funktionell nagel och håller den i gott skick.

Behandling med Nalox kräver ingen läkardiagnos. Nalox är receptfritt och kan köpas på apotek.

Nalox har en trippelverkande effekt

  • Nalox har en fysikalisk antifungal effekt och bryter ned de svampceller som vanligen orsakar nagelsvamp.
  • Den kreatolytiska effekten jämnar ut nagelns yttre lager och avlägsnar missfärgningar.
  • Skadad vävnad avlägsnas försiktigt med hjälp av den keratolytiska effekten. Detta skapar en jämnare nagel och motverkar förtjockningar. Genom att binda fukt i nageln skapar Nalox en stark och funktionell yta på nageln.

Att behandla nagelsvamp kräver tålamod men med Nalox kan första resultaten av behandlingen ses redan efter en vecka och 92% hade sett sett resultat efter åtta veckor.*

  • Innan Nalox behandling
  • En veckas behandling med Nalox
  • Två veckors behandling med Nalox
  • Åtta veckors behandling med Nalox

Nalox – en trippelverkande nagelsvampbehandling

Nalox behandlar nagelsvamp, normaliserar nagelns tjocklek och minskar missfärgningar på nageln, ofta med synlig förbättring redan efter bara 1 vecka.*

Läs mer
nalox box

Nalox är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga före användning.