Nalox är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga före användning.

Nagelbesvär och skadade naglar

Den vanligaste orsaken till nagelbesvär och skadade naglar är nagelsvamp, men fula och missfärgade naglar kan också vara symptom på nagelpsoriasis, torra naglar eller ytliga skador.

En torr nagel kan spricka, flagna eller få en gulaktig färg. Naglarna kan också bli hårda och tjocka, vilket försvårar nagelvården. Så mycket som hälften av alla nagelbesvär beror på nagelsvamp och det är inte ovanligt att ha både ett svampangrepp och nagelpsoriasis på en och samma gång.

Eftersom nagelinfektioner vanligtvis inte är plågsamma eller fysiskt besvärande till en början ignorerar många personer symptomen på nagelbesvär medan andra inte ens är medvetna om att de är drabbade. En infektion som inte behandlas riskerar att förvärras och kan orsaka att naglarna till slut faller av. I vissa fall kan tånaglarna växa sig så tjocka att det blir obekvämt att bära skor. Vanprydda infekterade naglar kan också göra att den drabbade skäms och mår dåligt.

Nagelbesvär som orsakats av en nagelinfektion eller nagelpsoriasis kan vara svårbehandlade eftersom infektionen ligger i nageln. Därför är det viktigt att påbörja behandlingen för skadade naglar tidigt och fortsätta till dess att den infekterade nageln är helt utväxt till en ny frisk nagel, en process som för en stortånagel kan ta så lång tid som upp till ett år.

Nagelsvamp tånagel missfärgad

Skadade naglar orsakade av svampsjukdom

Svampinfektioner i naglarna kallas också onykomykos och drabbar uppskattningsvis tio procent av den vuxna befolkningen och 50 procent av de som är äldre än 70 år1. Risken för att drabbas av nagelsvamp är högre om du är simmare eller frekvent besöker offentliga bad eller gym. Nagelsvamp är också vanligt bland atleter och andra som svettas mycket då svampen frodas i varma fuktiga förhållanden. Den följs ofta åt med en svampinfektion i huden, till exempel fotsvamp.

1Thomas J et al. J of Clinical Pharmacy and Therapeutics 2010: 35; 497-519.

Nagelsvamp är vanligare i tånaglar än i fingernaglar. Nagelsvampen lever på död hud under och kring naglarna och kan orsaka både sköra och tjocka naglar. Missfärgningar på naglarna är också ett vanligt tecken, nageln blir gul eller grönaktig. Andra symptom på sjuka naglar är att naglarna ändrar sin form och sitt växtmönster, att naglarna trillar av eller att de tappar glans. Åkomman är inte livshotande, men kan orsaka smärtor och obehag. Lämnas nagelsvampen obehandlad är den också mycket smittsam och kan sprida sig till andra naglar och överföras till andra människor.

Även om nagelsvamp kan vara tufft att bli av med finns effektiva behandlingar att tillgå. För milda till måttliga infektioner, där nagelbanden ännu inte är infekterade, rekommenderas generellt en ytlig behandling som ett antisvampnagellack eller medicinteknisk produkt såsom Nalox. Nalox behandlar naglar angripna av svamp, förbättrar utseendet av missfärgade och skadade naglar och normaliserar nagelns tjocklek. Svåra svampangrepp som inte kan slås ut med ytliga behandlingar kräver vanligtvis receptbelagda mediciner som tas invärtes. Dessa förknippas dock med flera bieffekter. I vissa fall kan laserbehandling krävas, eller att den infekterade nageln helt enkelt avlägsnas för att bli av med svampen.

Nagelskador orsakade av nagelpsoriasis

Psoriasis är en kronisk autoimmun sjukdom som gör att kroppen tillverkar för många hudceller som sedan bildar skorpor och flagar. Psoriasis kan uppkomma var som helst på kroppen Många som är drabbade av sjukdomen har nagelpsoriasis. Symptomen på nagelpsoriasis inkluderar gropiga naglar, missfärgningar, deformationer och att nageln släpper ifrån nagelbädden (kallat oncholysis). Det är också vanligt att naglarna vittrar sönder då den struktur som ska stötta dem blir för svag. Om naglarna dessutom är infekterade av en nagelsvamp kan de bli tjockare än normalt.

Psoriasis är inte smittsamt men kan leda till funktionella och sociala problem om den inte behandlas. Nagelpsoriasis kan inte botas men naglarnas utseende och funktion kan förbättras avsevärt med rätt behandling. Nalox behandlar naglar som drabbats av nagelpsoriasis och är också effektivt när psoriasisen följs åt av nagelsvamp. Nalox bryter ner de svampceller som vanligen orsakar infektionen och är kliniskt bevisad att motverka missfärgningar och förbättra nagelns utseende. De första tecknen på förbättring kan ses redan efter en veckas. Genom att återfukta nageln, jämna ut nagelns yttersta skikt och förändra nagelns mikromljö håller Nalox naglarna i gott skick. Svårare fall av nagelpsoriasis behandlas ibland med steroidsalvor på recept av en läkare eller injektioner i naglarna. Om ingenting hjälper kan den infekterade nageln behöva opereras bort.

Nalox - Trippelverkande nagelsvampbehandling

Nalox – trippelverkande nagelsvampbehandling

Nalox behandlar nagelsvamp, normaliserar nagelns tjocklek och minskar missfärgning av nageln.

Nalox – en trippelverkande nagelsvampbehandling

Nalox behandlar nagelsvamp, normaliserar nagelns tjocklek och minskar missfärgningar på nageln, ofta med synlig förbättring redan efter bara 1 vecka.*

Läs mer
nalox box

Nalox är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga före användning.