Nalox är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga före användning.

Vad är nagelpsoriasis?

Många psoriasispatienter får psoriasis på naglarna och det är omkring hälften av de som har psoriasis som utvecklar nagelpsoriasis.

Vad orsakar nagelpsoriasis?

Psoriasis är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom som får din kropp att producera för många hudceller, vilket skapar röda fjällande och ibland kliande fläckar på olika delar av kroppen. Psoriasis orsak är okända men man vet att immunförsvaret är inblandat. Normalt skyddar immunförsvaret din kropp ifrån infektioner genom att eliminera skadliga bakterier, svamp och virus som angriper din kropp. Men hos en person med psoriasis uppmuntrar immunförsvaret istället inflammationer och överdriven produktion av hudceller, vilket får hudcellerna att bunkras upp och irritera huden. Med nagelpsoriasis blir naglarna missfärgade, gropiga, förtjockade och lösa. Ibland bildas linjer i naglarna. Många av symptomen är liknande de som syns vid nagelsvamp och det är inte ovanligt att vara drabbad av båda sjukdomarna samtidigt.

Vem får nagelpsoriasis?

Vem som helst kan drabbas av nagelpsoriasis men sjukdomen utvecklas oftast i de sena tonåren. Män och kvinnor är drabbade i lika stor utsträckning och sjukdomen drabbar alla etniska folkgrupper. Majoriteten av de som har nagelpsoriasis har också sjukdomssymptom på resten av kroppen men det är möjligt att endast ha symtom i naglarna. Nagelpsoriasis förekommer hos ungefär hälften av alla som lider av psoriasis och hos minst 80 procent av patienter med psoriasis artrit. Det är inte känt varför vissa med psoriasis utvecklar symptom i naglarna. Mest troligt är att nagelpsoriasis orsak beror på en kombination av arv och miljö. Den är inte smittsam så du kan inte bli sjuk genom att beröra någon med psoriasis.

Psoriasis i naglarna - genetiska orsaker

Psoriasis är en ärftlig sjukdom så om du har familjemedlemmar med sjukdomen är det troligare att du också drabbas. Men att du bär på genen behöver inte betyda att sjukdomen utvecklas hos dig. Ibland hoppar den över en generation och drabbar mor- eller farförälder och deras barnbarn men inte dess förälder. Det uppskattas att cirka tio procent av befolkningen bär på genen men endast 2-3 procent utvecklar sjukdomen, oftast efter att ha utsatts för utlösande faktorer.

Utlösande faktorer för nagelpsoriasis

Det finns flera kända faktorer som utlöser utvecklandet av psoriasis men vad som får sjukdomen att blomma ut och var symptomen uppkommer varierar från person till person. Vissa drabbade har regelbundna sjukdomsutbrott medan andra kan gå flera år utan några symptom.

  • Stress. Många drabbade visar sina första symptom på psoriasis under perioder av stress och symptomen fortsätter ofta uppkomma i stressiga situationer. Avslappningstekniker och stresshantering såsom yoga, meditation, tai chi eller långa promenader kan hjälpa till att lindra psoriasissymptomen.
  • Skador. Psoriasis kan utlösas av skador på huden, till exempel vaccinationer, solskador eller skärsår.
  • Medicinering. Vissa mediciner mot psykiska besvär, malaria, högt blodtryck, hjärtsjukdomar eller artrit kan utlösa eller förvärra psoriasis.
  • Infektioner. Streptokocker är kända för att utlösa psoriasis hos barn. Öronsjukdomar, bronkit, halsfluss och luftvägsinfektioner kan också vara en orsak till nagelpsoriasis.
  • Övriga orsaker. Rökning och alkoholkonsumtion har kopplats till ökad risk för utvecklad psoriasis.

Genom att lära dig så mycket som möjligt om vilka de utlösande faktorerna är kan du reducera risken för att utveckla sjukdomen. Det finns i nuläget inget botemedel mot psoriasis men när sjukdomen bryter ut kan rätt behandling mot nagelpsoriasis lindra symptomen effektivt.

Nalox är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga före användning.

Nalox – trippelverkande nagelsvampbehandling

Nalox motverkar nagelsvamp, minskar missfärgning och stärker och jämnar ut nagelns yta.

Behandling av nagelpsoriasis

Nagelpsoriasis kan vara svårt att behandla, men du kan förbättra nagelns utseende och funktion med rätt behandling.

Nalox – en trippelverkande nagelsvampbehandling

Nalox behandlar nagelsvamp, normaliserar nagelns tjocklek och minskar missfärgningar på nageln, ofta med synlig förbättring redan efter bara 1 vecka.*

Läs mer
nalox box

Nalox är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga före användning.