Nalox är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga före användning.

Vad är nagelpsoriasis?

Många psoriasispatienter får psoriasis på naglarna och det är omkring hälften av de som har psoriasis som utvecklar nagelpsoriasis.

Symptom på nagelpsoriasis

De allra flesta människorna som lider av nagelpsoriasis har också typiska psoriasis symptom på resten av kroppen. Fjällande fläckar av döda hudceller som ibland blir röda och kliar. På samma sätt har ungefär hälften av alla psoriasisdrabbade problem med att sjukdomen drabbar naglarna. I sällsynta fall förekommer nagelpsoriasis helt utan andra psoriasis symptom på kroppen. Nagelpsoriasis kan angripa både tånaglar och fingernaglar. Hur grava problemen är varierar från person till person och behöver inte följa mönstret för hudproblemen. Det är möjligt att ha grava symptom i naglarna även om symptomen på resten av kroppen är milda.

Symptomen på psoriasis i naglarna kan vara väldigt lika symptomen på nagelsvamp och ibland förekommer de två sjukdomarna parallellt. Nagelpsoriasis kan också uppstå tillsammans med paronychia, en inflammation som orsakar svullnad i huden kring naglarna. Sjukdomen är kronisk och även om den inte är livshotande kan den orsaka smärta och obehag, funktionella problem och vara generande att visa upp. Om du upplever några av dessa symptom kan det vara idé att söka behandling för nagelpsoriasis:

  • Gropar. Gropar i naglarna är ett klassiskt tecken på nagelpsoriasis. Groparna kan vara grunda eller djupa och uppstår när naglarnas yta förlorar celler. En drabbad nagel kan ha bara en grop eller flera dussin.
  • Missfärgningar. En drabbad nagel utvecklar ofta en gulröd fläck under nageln. Fläcken kan se ut som en droppe blod eller olja. Smular sig nageln kan det ge en vit ton eller ibland brun eller gul. Den bleka halvmånen vid nagelfästet kan färgas röd om kapillärerna under nageln blir blodfyllda. Vita fläckar kan uppträda som ett tecken på leukonyki.
  • Förtjockad hud under naglarna. När hudvävnad byggs på under naglarna reser den sig ifrån nagel-bädden och blir öm. Det kallas subungual hyperkeratos och kan leda till att nageln lossnar, så kallad onykolys.
  • Onykolys. Det här är den medicinska termen för nagellossning som beror på att nageln släpper ifrån huden under den. Det börjar vanligtvis med en vit eller gul fläck vid nagelspetsen som sedan kryper bakåt mot nagelfästet. Onykolys ökar risken för att nageln ska bli infekterad av nagelsvamp och antar en mörk nyans.
  • Streck. Så kallade Beau-linjer, horisontella streck över nageln kan vara ett tecken på nagelpsoriasis. Psoriasisdrabbade naglar kan också utveckla tunna svarta linjer som sträcker sig ifrån början av nageln till nagelspetsen. De är egentligen tunna sprickor som beror på blödningar mellan nagel och nagelbädd.
  • Smulande naglar. Om naglarnas underliggande struktur inte är frisk kommer nageln att bli svag och börja falla sönder. Det här är ett vanligt tecken på nagelpsoriasis.
  • Förtjockningar. Om den psoriasissjuka nageln blir infekterad av en nagelsvamp börjar den tjockna och blir svår att klippa.

Nalox är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga före användning.

Behandling av nagelpsoriasis

Nagelpsoriasis kan vara svårt att behandla, men du kan förbättra nagelns utseende och funktion med rätt behandling.

Orsaker till nagelpsoriasis

Psoriasis gör att kroppen överproducerar hudceller. Vem får nagelpsoriasis och varför?

Nalox – en trippelverkande nagelsvampbehandling

Nalox behandlar nagelsvamp, normaliserar nagelns tjocklek och minskar missfärgningar på nageln, ofta med synlig förbättring redan efter bara 1 vecka.*

Läs mer
nalox box

Nalox är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga före användning.