Missfärgade naglar - ett vanligt tecken på nagelsvamp

Missfärgade naglar kan vara fula och orsaka förlägenhet.

Missfärgade naglar kan vara fula och leda till att den drabbade skäms. De kan också vara ett varningstecken som betyder infektion eller kronisk sjukdom. Svarta, vita eller gula naglar kan vara symtom på nagelsvamp. Ett nyligen upplevt trauma och nagelpsoriasis är två av många möjliga orsaker till uppkomsten av nagelsvamp. Om missfärgningen beror på nagelsvamp följs den oftast av andra problem, så som lösa, vittrande eller förtjockade naglar. Svampinfektion kan också orsaka sköra naglar.

Gula naglar

Gula naglar är oftast ett tecken på svampinfektion och kan drabba alla, dock är äldre och atleter normalt sett mycket mer utsatta än andra. Det finns flera typer av svampinfektioner som kan drabba naglarna och de skiljer sig något åt när det gäller symptomen. Det är inte ovanligt att ha en kombination av flera olika svampar. Gula naglar beror ofta på en svamp, kallad dermatofyter, som också infekterar huden.

Ibland beror missfärgningen på att nageln håller på att släppa från nagelbädden. Utrymmet under nageln gör att smuts samlas där och orsakar den gulaktiga färgen, vilken ibland också kan övergå i brun eller gråvit. Missfärgade naglar kan också vara ett tecken på psoriasis.

I sällsynta fall kan gulnade naglar orsakas av en genetisk sjukdom som också kopplas samman med andningsproblem och lymfödem och gör att vatten samlas i kroppen och ger kroniskt svullna ben. Sjukdomen kallas på engelska Yellow nail syndrome men har inget svenskt namn. Yellow nail syndrome kan också orsaka förtjockade naglar som antar en gul eller gulgrön nyans. Ibland växer inte naglarna ut som de ska. Gula naglar har också kopplats samman med diabetes, dålig blodcirkulation och ett försvagat immunförsvar.

Nagelsvamp tånagel missfärgad

Vita naglar

Vita naglar kan orsakas av onykomykos, en sällsynt svampinfektion som oftast drabbar tånaglarna. Den här typen av svamp lever ovanpå nagelytan där den orsakar vita, puderartade fläckar som växer och till slut täcker hela nageln. Infektionen kan också orsaka att nagelytan blir sträv och vittrar. Endonyx onykomykos, en annan form av nagelsvamp, kan producera en mjölkaktig vit missfärgning och onykolys kommer emellanåt orsaka vita fläckar där nageln har lossnat från nagelbädden.

Svarta naglar

Svarta tånaglar beror oftast på att du har slagit i tån eller frekvent använt för trånga eller dåligt sittande skor. Att slå i eller klämma tån kan göra att blod samlas under nageln vilket får den att se svart, lila, röd eller brun ut. Detta kallas ibland för en subungual hematom och kan vara mycket smärtsamt på grund av trycket som byggs upp under nageln. Svarta naglar följs ofta åt av svullnad och otrevlig lukt och tenderar till slut att falla av ett par dagar efter incidenten. Att gå barfota och att delta i sporter ökar risken för att dina tånaglar ska råka ut för olyckliga incidenter.

Missfärgade naglar som blir svarta kan också vara ett tecken på svampinfektion.

Gröna naglar

Gröna naglar beror oftast på en bakterie som heter pseudomonas som infekterar nagelbädden. Dessa infektioner drabbar främst människor vars immunförsvar redan är nedsatt, speciellt de som är på sjukhus under långa tidsperioder.

Ibland kan svampinfektioner orsaka en gulgrön missfärgning.

Behandling av missfärgade naglar

Valet av behandling av missfärgade naglar beror på den underliggande orsaken. Nalox är ett topikal medel vid nagelsvamp som är kliniskt bevisat att vara effektivt mot nagelsvamp. Genom sin antisvampeffekt bryter Nalox ner de svampceller som orsakar nagelsvamp. Samtidigt gör den keratolytiska effekten att nagelns yta jämnas ut och missfärgningar avlägsnas för att förbättra nagelns utseende. Att behandla nagelsvamp kräver tålamod, men med Nalox kan du se de första tecknen på en tillfrisknande nagel redan efter två veckor.

Om diabetes, lymfödem eller någon annan sjukdom ligger till grund för dina nagelproblem krävs det att den orsakande sjukdomen behandlas. Oavsett vad som är den bakomliggande orsaken till dina missfärgade naglar är det viktigt att du inte ignorerar symptomen - tillståndet kommer troligen inte att läka ut av sig själv och ju tidigare du påbörjar behandling desto bättre.

Nalox – trippelverkande nagelsvampbehandling

Nalox motverkar nagelsvamp, minskar missfärgning och stärker och jämnar ut nagelns yta.

Nagelsvampbehandling

Att behandla nagelsvamp kan vara en utmaning, vilka är de olika behandlingsalternativen?

Nalox – unik trippelverkande nagelsvampbehandling

Nalox motverkar nagelsvamp, minskar missfärgning, stärker och jämnar ut de yttre lagren av nageln. Ofta med synlig förbättring redan efter två veckor.

Läs mer