Nalox är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga före användning.

Nagelsvamp och diabetes

Ett vanligt problem hos diabetiker är nagelsvamp.

Ett vanligt problem hos diabetespatienter är nagelsvamp. Ungefär en tredjedel av alla diabetiker uppskattas lida av nagelsvamp eller onykomykos, jämfört med ungefär 10 procent av befolkningen i helhet1. Manliga diabetiker har tre gånger så stor risk som kvinnliga att drabbas av sjukdomen, och risken ökar också med åldern. Människor med andra sjukdomar som påverkar immunförsvaret, till exempel psoriasis, IBS eller AIDS, är också mycket oftare drabbade av nagelsvamp.

Trots att nagelsvamp ofta kan ses som ett irriterande problem för en frisk person kan konsekvenserna av att ignorera infektionen bli allvarliga för en person med diabetes. Diabetiker löper mycket högre risk för komplikationer efter en svampinfektion, till exempel kallbrand, fotsår eller andra fotsjukdomar som i värsta fall kan leda till amputation. De löper också högre risk att drabbas av skador såsom celluliter eller svullna fingrar. Som diabetiker bör du noggrant leta efter symptom på nagelsvamp och omgående uppsöka läkare så fort dina naglar börjar bli missfärgade, spröda eller tjockare än normalt.


1Thomas J et al. J of Clinical Pharmacy and Therapeutics 2010: 35; 497-519

Varför finns det ett samband mellan svamp och diabetes?

Om du har diabetes har du troligen sämre blodcirkulation och försämrad nervstruktur i dina händer och fötter. Det betyder att din förmåga att känna smärta är lägre än normalt och det gör att det är större risk att du skadar tånaglar eller huden runtomkring dem. Även små skärsår och stickor i huden kan vara en väg för svampen att få fäste i nageln, särskilt om du är diabetiker och redan har nedsatt immunförsvar. Skador som beror på nagelsvamp kan också passera oupptäckta och orsaka allvarliga infektioner. Till exempel kan förtjockade naglar, ett vanligt tecken på onykomykos, pressa mot nagelbädden och orsaka att hudvävnaden dör. Vassa infekterade naglar kan också skada huden runtomkring och ge svampen tillfälle att tränga in i huden.

Övervikt, en åkomma kopplad till diabetes, kan göra det svårare att undersöka fötterna efter tecken på nagelsvamp och missfärgningar, skörhet eller lossande naglar upptäcks inte. Det kan också försvåra undersökningen om du lider av diabetesrelaterade ögonsjukdomar som starr eller om du har problem med näthinnorna. Dessutom kan intag av immunhämmande läkemedel göra dig extra utsatt för infektioner.

Behandling och förhindrande av nagelsvamp hos diabetiker

Behandlingen mot nagelsvamp är densamma oavsett om du har diabetes eller inte, men risken för återfall är högre om du är diabetiker. För diabetiker och andra högriskgrupper, till exempel äldre, är det ibland inte möjligt att helt bota onykomykos men behandlingen håller infektionen under kontroll.

Behandlingarna varierar från receptfria topikala krämer till invärtes mediciner och kirurgi vid de riktigt svåra fallen. Nagelsvamp är en utmaning att behandla men det finns några nya behandlingar som kan förbättra utseendet av en infekterad nagel efter så lite som 1-4 veckor. Nalox behandlar naglar som är infekterade av svamp eller psoriasis genom en antisvampeffekt som bryter ner de svampceller som vanligen orsakar nagelsvamp. Nalox förbättrar utseendet av missfärgade och skadade naglar. Första tecken på förbättring av nagelns utseende kan normalt ses redan efter 1 vecka*. För bästa resultat fortsätt behandlingen tills en normal nagel har vuxit ut.

Nalox är godkänt för användning av diabetiker men har du diabetes bör du alltid vara extra vaksam när du applicerar ett ytverkande medel. Var noga med att endast applicera Nalox på själva nageln och torka bort allt medel som hamnar på huden runtomkring. Eftersom nagelsvampinfektioner kan vara särskilt problematiska för diabetiker rekommenderar vi att du kontaktar din läkare för råd kring behandlingen.

Du kan motverka onykomykos genom att ta hand om dina fötter och undersöka dem dagligen. Titta extra noga mellan tårna efter symptom på fotsvamp vilket är vanligt bland diabetiker och ökar risken för nagelsvampinfektioner. Vänta inte så länge med att kontakta en läkare att det börjar bli smärtsamt, ju tidigare du påbörjar behandlingen desto större är chansen att undvika komplikationer.

Nalox är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga före användning.

Nalox – trippelverkande nagelsvampbehandling

Nalox motverkar nagelsvamp, minskar missfärgning och stärker och jämnar ut nagelns yta.

Nagelsvampsymptom

Nagelsvamp är orsaken till cirka 50 % av alla nagelproblem*. Vilka är symtomen?

Nalox – en trippelverkande nagelsvampbehandling

Nalox behandlar nagelsvamp, normaliserar nagelns tjocklek och minskar missfärgningar på nageln, ofta med synlig förbättring redan efter bara 1 vecka.*

Läs mer
nalox box

Nalox är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga före användning.