Nalox är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga före användning.

Tjocka naglar - ett vanligt tecken på nagelsvamp

Många människor anser att tjocka naglar är ett kosmetiskt problem och ignorerar eller försöker dölja symtomen.

Många människor anser att tjocka naglar är ett kosmetiskt problem och ignorerar eller försöker dölja symptomen. Men visste du att tjocka naglar kan vara ett tecken på nagelsvamp, ett vanligt nagelproblem som behöver behandlas. Om de lämnas obehandlade kommer de tjocka naglarna att bli allt svårare att sköta och gör det dessutom obekvämt att använda skor. De fula naglarna kan också vara generande och påverka din livskvalitet. 

Överväxta eller förtjockade naglar, onychauxis i medicinska termer, är en vanlig åkomma som kan uppkomma i antingen tånaglar eller fingernaglar. Vem som helst kan smittas men sjukdomen är vanligare bland äldre än bland yngre människor. Genetik kan också spela in och öka risken för förtjockade naglar.

Förutom förtjockade naglar kan onychauxis orsaka sköra naglar och missfärgade naglar. Naglarna kan tappa sin lyster och lämnas de otrimmade kan de krulla sig och börja falla sönder eller brytas av allt eftersom de växer ut.

Vad orsakar förtjockade naglar?

  • Nagelsvamp. Förtjockade naglar kan både vara ett symptom på och en riskfaktor för nagelsvamp. De flesta nagelsvampinfektioner orsakas av dermatofyter, parasiterande mikroorganismer som växer på och under nageln och orsakar förtjockningar och ibland nagellossning. Svamp trivs på varma fuktiga ställen och svampinfektioner är smittsamma. Jäst och mögel kan också orsaka infektioner i nageln.
  • Nagelpsoriasis. Psoriasis är en kronisk hudsjukdom som gör att röda, fjällande fläckar uppstår på huden. Sjukdomen drabbar ofta även naglarna och orsakar att döda hudceller kring naglarna irriterar och att nageln tjocknar. Andra symtom på nagelpsoriasis är gropighet på nageln, streck och missfärgningar samt nagelavfall.
  • Trauma. Att slå i en tröskel eller skada nageln under exempelvis idrottsutövande kan orsaka onychauxis, men ofta återställs nageln då efter att den läkt. Lättare men upprepade trauman, till exempel genom att gå i illasittande skor, kan också göra att nageln tjocknar.
  • Dålig blodcirkulation. Om blodtillförseln till fingrar och tår stryps eller minskar får nageln inte tillräckligt med näring för att kunna växa ordentligt. Det kan vara en anledning till att äldre och diabetiker, som ofta har dålig blodcirkulation, är överrepresenterade när det gäller tjocka naglar.
Nagelsvamp tjock tånagel

Behandling mot tjocka naglar

Dina möjligheter till behandling beror på orsaken till att dina naglar tjocknat. Att byta till rymligare skor eller klippa naglarna regelbundet kan lindra smärtan och ge nageln ett trevligare utseende, och motion ökar blodcirkulationen till tår och fingrar. Men om det är en svampinfektion eller nagelpsoriasis som är orsaken till dina besvär med tjocka naglar kommer du att behöva behandla även den underliggande sjukdomen. Ignorera inte dina symptom - ju tidigare du kommer igång med behandling, desto större är dina chanser att lyckas.

För milda till måttliga svampangrepp kan du först prova en receptfri topikal behandling. Nalox är den enda behandlingen som har bevisats vara effektiv på både svampinfektioner och nagelpsoriasis. Att behandla nagelsvamp är en utmaning och det kan ta upp till ett halvår för fingernaglar och ett helt år för en tånagel. För bästa resultat, fortsätt behandlingen tills en normal nagel har vuxit ut. Däremot har Nalox en fysikalisk antifungal effekt och bryter ned de svampceller som vanligen orsakar nagelsvamp. Nalox har också en keratolytisk effekt som jämnar ut nagelns ytskikt och avlägsnar skadad vävnad. Därmed skapar den en jämnare och tunnare nagel med de första synliga förbättringarna ofta redan efter 1 veckas* behandling. För svåra nagelinfektioner där en ytlig behandling inte hjälper kan din läkare rekommendera orala mediciner, laserbehandling eller att nageln opereras bort. Mot nagelpsoriasis finns inget botemedel men svåra fall kan lindras med steroidinjektioner.

Nalox är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga före användning.

Nagelsvamp och idrottare

Nagelsvamp är mer vanlig bland hos idrottare. Vilka är riskfaktorerna bland idrottare?

Nagelpsoriasis

Nagelpsoriasis

Ungefär hälften som har psoriasis utvecklar nagelpsoriasis, men vilka är orsakerna och symtomen?

Nalox – en trippelverkande nagelsvampbehandling

Nalox behandlar nagelsvamp, normaliserar nagelns tjocklek och minskar missfärgningar på nageln, ofta med synlig förbättring redan efter bara 1 vecka.*

Läs mer
nalox box

Nalox är en medicinteknisk produkt. Läs bruksanvisningen noga före användning.