Hur använder man Nalox?

Nalox är enkel att använda och de flesta kan se en synlig förbättring redan efter bara en vecka*.

Med Nalox kan du enkelt och smidigt behandla naglar drabbade av svampinfektion eller nagelpsoriasis, utan att tvingas fila på nageln. Nalox appliceras en gång om dagen på den missfärgade/deformerade nageln. För att ge Nalox bra förutsättningar att verka är det bra att göra det till en rutin att applicera Nalox innan sänggåendet.

Bli av med nagelsvamp – tre enkla steg

  • 1. Håll tubens öppning mot nageln och tryck försiktigt.
  • 2. Applicera ett tunt lager över hela nagelns yta,
    även på undersidan av nagelkanten.
  • 3. Låt torka in i några minuter.

Behandlingstiden varierar beroende på hur svårt angripna naglarna är, men i många fall krävs 3-6 månaders behandling för att uppnå tillfredsställande resultat, men med Nalox kan du ofta se de första synliga förbättringarna redan efter 2 veckor.

Hur länge behandlingen behöver pågå beror på hur allvarlig infektionen är och hur missfärgad/deformerad nageln blivit. För bästa resultat bör du fortsätta använda Nalox till dess att en helt frisk nagel har vuxit ut.

Ladda ned fullständig bruksanvisning här.

Nagelsvampbehandling

Att behandla nagelsvamp kan vara en utmaning, vilka är de olika behandlingsalternativen?

Ungefär hälften som har psoriasis utvecklar nagelpsoriasis, men vilka är orsakerna och symtomen?


Vill du veta mer om Nalox? Se vår instruktionsvideo här.

Nalox – unik trippelverkande nagelsvampbehandling

Nalox motverkar nagelsvamp, minskar missfärgning, stärker och jämnar ut de yttre lagren av nageln. Ofta med synlig förbättring redan efter två veckor.

Läs mer